รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
39/5 หมู่ 7   ตำบลตลุกดู่  อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 61120
เบอร์โทรศัพท์ 056-040140
Email : talukdoowit@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :