เพลงโรงเรียน
เพลง ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์
คำร้อง   ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ทำนอง   ปลุกใจ 
ขับร้อง   
นางสาวฐาปนา   สาวะดี
.......................................................................................................................................................................................
                       
ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์        บรรพบุรุษเก่งกาจรบก้อง
ขับไล่เหล่าศัตรูที่เข้าครอง        ปกป้องแผ่นดินทองเพื่อผองไทย
 
          รุกรบพม่าที่กรีฑามาเหยียบย่ำ            นักรบไทยตรากตรำกรำศึกใหญ่
          เลือดแลกเลือดฟันต่อฟันไม่กลัวตาย    หนึ่งชีวิตแลกได้ให้ไทยคง
 
หลับเถิดบรรพชนเหล่าคนกล้า    พวกเราคือญาติกาลูกเหลนโหลน
 รู้สำนึกพระคุณท่านนั้นทุกคน     ขอสวรรค์บันดาลดลรับท่านไป
 
           ของดีที่ทัพทันวันฟ้าเปิด                 งามบรรเจิดปฐวีภูผาใหญ่
           มีลิงป่ามีถ้ำงามกว่าที่ใด                 ฝูงค้างคาวยามเย็นได้ออกหากิน
 
หลวงพ่อเคลือบ นะ เมตตา วาจาสิทธิ์  ใครบนบานต่างสัมฤทธิ์ประสิทธิ์ผล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ทัพทันบันดาลดล           ใครได้บนได้ดั่งบนทุกคนไป
 
           ตลาดนัดโค-กระบือระบือก้อง           ผ้าทอต้องผ้าโคกหม้อสวยสดใส
           เพชรกาฬสินธุ์วัฒนธรรมยาวไกล       บุญบั้งไฟประเพณีที่สืบมา
 
ทัพทันเมืองประวัติศาสตร์           เมืองคนกล้าเก่งกาจเมืองศาสนา
ชื่อทัพทันคู่อุทัยเนิ่นนานมา         เราภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
เพลง เศรษฐกิจพอเพียง
คำร้อง ทำนอง      ครูสายชล  เรืองอินทร์
                         ครูอนิรุทธิ์  ศรีโพธิ์
ขับร้อง                ครูสำรวย  หนูเถื่อน
................................................................................................................................
 
สร้อย       เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสุรเสียง  พระเจ้าแผ่นดิน 
               ยุวชน  คนไทย  ทั่วถิ่น   มอบหัวใจ  ถวายหมดสิ้น 
               ทั่วทั้ง  แผ่นดิน  เรารัก  ในหลวง
 
เด็กไทย  ร่วมใจพัฒนา  ด้วยการศึกษา  แนวปรัชญาพอเพียง
พอประมาณ  เราไม่ควรหลีกเลี่ยง  พอประมาณ  เราไม่ควรหลีกเลี่ยง
เศรษฐกิจกิจพอเพียง  ช่วยชาติไทยเจริญ
        
                                      สร้อย
 
                เด็กไทย  รู้จักใช้เหตุผล  ภูมิคุ้มกันตน  เรารู้ตัวได้ดี  เรื่องพอเพียง
                เขาทำกันทุกที่  เรื่องพอเพียง  เขาทำกันทุกที่  รักการทำความดี
                ช่วยชีวีให้รุ่งเรือง 
       
                                      สร้อย

ยุวชน  ตั้งอยู่บนพื้นฐาน  ความรู้  การงาน  คุณธรรม  ความดี
ขอตั้งใจ  ถวายเป็นราชพลี  ขอตั้งใจ  ถวายเป็นราชพลี 
มุ่งมั่นทำ  ความดี  เพื่อในหลวง  ภูมิพล 
           
                                      สร้อย
เพลง บุญของคนไทย
คำร้อง ทำนอง       ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ขับร้อง                 นางสาวฐาปนา   สาวะดี
.....................................................................................................................
 
          บุญของคนไทย  ที่ได้ในหลวงแสนดี
       แห่งวงศ์จักรี  เป็นศรีของชาวไพร่ฟ้า
       องค์ภูมิพล  คือเอกแห่งองค์ราชา
       ปกครองพสกทั่วฟ้า  ด้วยพระปรีชา  แห่งคุณธรรม

                แนวคิด  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                คือภูมิหล่อเลี้ยง  ชีวีที่มีค่าล้ำ
                นามภูมิพล  คือจอมกษัตริย์  แห่งเกษตรกรรม
                ทรงคิด  ทรงทำ  ทรงนำลูกทั่วถิ่นไทย

                           ขอพระองค์  ทรงพระเจริญ
                           ลูกจะก้าวเดิน  ตามรอยที่พ่อสร้างไว้
                           อยู่อย่างพอเพียง  ยึดคุณธรรม  นำสู่หลักชัย
                           ชีวิตใจกาย  ขอถวาย  ใต้บาทธุลี

                                     ขอวอนคนไทย  รวมใจให้เป็นพลัง
                                     จงอย่าหยุดยั้ง  เดินตาม  คำสอนพ่อนี้
                                     ให้โลก  แซ่ซ้อง  เทิดเกียรติพระบารมี
                                     น้อมสดุดี  ให้พ่อหลวงนี้  ทรงพระเจริญ
เพลง ตลุกดู่คู่ขวัญ
ดำเนินการโดย  ว่าที่ร้อยธวัชชัย  ชาญกูล
                     อดีตอาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการ
ขับร้องต้นฉบับ  รวงทอง  ทองลั่นทม
ขับร้อง            ครูสำรวย  หนูเถื่อน 
                     นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต 
                     นางสาวปัทมา  อุกฤษ

 
              อ่า..องค์เทพเจ้า  ผู้ครองเขาปฐวี  โปรดคุ้มธานี  ดินแดนม่วง-ขาว 
ตลุกดู่วิทยาคม  จงอุดม  พร้อมวิชา  ปัญญาสกาว...........ม่วงแข็งแกร่ง  พร้อมสีขาว......
ยืนยง  อยู่ราว  ขุนเขาปฐวี  คู่ปฐพี  คู่ปฐพี  นั้นแล .......
 
          สอง  ห้า  หนึ่ง  เก้า  เรากำเนิดเกิดมา  ร่วมเรียนวิชาด้วยสำนึกอันแน่วแน่ 
รักถิ่นม่วง-ขาวนี้หนา  บูชาครูดั่งพ่อแม่  คุณธรรมไม่แพ้แก่สถาบันใด
 
          เจ้าดอกประดู่เอย  มีคนเปรียบเปรยเอาไว้  จะบานหรือโรยเมื่อใด  ก็พร้อมเพรียงกัน 
ขอให้ประดู่เป็นพยาน  จะสามัคคีทุกด้าน  ด้วยสมานฉันท์  สัญลักษณ์ปฐวีเป็นประกัน 
หินผานั่น  มั่นไม่คลอนคลายไป
 
          อยู่ไหนจงมา  พร้อมเพรียงเคียงบ่าเคียงไหล่  ชื่อตลุกดู่  คู่เมืองอุทัย  จะไปอยู่ไหน 
ถึงเวลาแล้วไซร้  กลิ่นประดู่  จะไปเรียกมา  พบกัน  รักกัน  ผูกสามัคคี  มั่นในดินแดนปฐวี 
แดนแห่งความดี  สีม่วงและขาว  พราวอำไพ  คู่ดวงใจ  เสมอกาล  คู่ดวงใจ  เสมอกาล
คู่ดวงใจ  เสมอกาล
เพลง มาร์ชตลุกดู่
คำร้อง  นายจำเนียร  เหล่าเขตรกิจ  อดีตผู้อำนวยการ                                   
ขับร้อง  ครูสำรวย  หนูเถื่อน 
           นางสาวพฤษภา  ขุนสิงโต 
           นางสาวปัทมา  อุกฤษ

 
        ตลุกดู่ของเรา  ม่วงและขาวคือสีงามเด่น  ปฐวีนั้นเป็นสัญลักษณ์เรา
ถึงจะอยู่ ณ แดนไกล ดงพงไพรถิ่นลำเนา  ไม่โง่เขลา เพราะสถาบันเลอค่า
 
        หากมีชีวิต (หากมีชีวิต) เป็นศิษย์ ต.ว.  (เป็นศิษย์ ต.ว.) 
พวกเราจะขอยอมพลีชีวา แม้นมลายไม่เสื่อมคลายศรัทธา จะรักบูชา
จะเทิดความดี ศักดิ์ศรี ด้วยใจ

        ตลุกดู่ของเรา  ม่วงและขาวคือสีเข้มข้น ปฐวีทุกคนล้วนมีวินัย 
ครูดี นักเรียนดี ชุมชนดี มีน้ำใจ เด่นเกรียงไกร ชื่อเสียงขจรทั่วหล้า
 
        หากได้ไกล้ชิด (หากได้ไกล้ชิด) เป็นมิตร ต.ว.  (เป็นมิตร ต.ว.) 
พวกเราจะขอมอบความปรีดา กตัญญูรู้คุณกตเวทิตา จะรักบูชา สถาบันดี  ศักดิ์ศรี ต.ว.
เพลง ต.ว. เจ้าหัวใจ
คำร้อง       ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ทำนอง      เพลงสยามเมืองยิ้ม
ขับร้อง      นางสาวณัฐริกา  อินทะจักร์
.....................................................................................................................
 
        ต.ว.กำเนิดก่อเกิดคนดี นับถึงบัดนี้ที่มีแต่ความยิ่งใหญ่  แต่ก่อนทุกข์เข็นเห็นร้าวราน 
มาปัจจุบันเราสดใส  เราภาคภูมิใจด้วยใจชื่นบาน

         มีครูสอนสั่งแบบอย่างตั้งใจ  ลูกเป็นเช่นไร  ปั้นให้ยืนได้ตระหง่าน 
จะชั่วจะดีมีหรือจน  ครูเราทุกคนร่วมประสาน  เป็นภาระงานที่ทำกันมา
 
        ขึ้นชื่อแล้วหนอ  ต.ว.คือเจ้าหัวใจ  ม่วง-ขาว เราอยู่แห่งไหน ชื่อเสียง
เกริกไกร ใคร ๆ เขาว่าลูกม่วง-ขาวซื่อ เราถือแต่ก่อนเก่ามา  แม้นครูได้สอนวิชา 
ใครลืมคุณค่านั้นเนรคุณ
 
        มารวมใจมั่นสร้างสรรค์ศรัทธา  ขอทุกคนมา  สร้างค่าเป็นเนื้อนาบุญ
ร่วมสร้าง ต.ว. ให้เกรียงไกร เพื่อลูกหลานได้ไว้เป็นทุน  เพื่อท่าน  เพื่อคุณ
และเพื่อลูกหลาน
เพลง จงเป็นคนดี
คำร้อง       ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ทำนอง      เพลงดอกหญ้าในป่าปูน
ขับร้อง       นางสาวฐาปนา   สาวะดี
.....................................................................................................................
 
        จงเป็นคนดี  คำนี้หนูจึงได้สู้  ชีวิตในรั้วประดู่  หนูยืนสู้ไม่เคยเสื่อมคลาย
แทนคุณแม่พ่อ  ต้องเรียนให้จบ ม.ปลาย  วันจบเราคงใจหาย  คราจากไปดวงใจอาดูร
 
        คุณครูสู้ทน  สร้างคนให้มีคุณค่า  สั่งสอนอบรมวิชา  ปรารถนารักให้อบอุ่น
ทุ่มเทกายใจ  ทำด้วยหัวใจเจือจุน  ใช้ความอดทนเกื้อหนุน หนูจึงยิ้มได้ทุกวัน
 
        จะอยู่แห่งไหน  แต่ใจหนูนั้นมั่นคง  มีครูเป็นผู้เสริมส่ง  ไม่พะวง
เรื่องประสบการณ์  หนูยังสู้ได้  ด้วยใจมีเกราะปล้องกัน  คำครูที่พร่ำสอนนั่น 
ผ่านคืนวัน  ก็ยังตรึงตรา
 
        จงเป็นคนดี  คำนี้หนูจึงต้องสู้  ชีวิตในรั้วประดู่  หนูยืนสู้เพื่อรู้วิชา 
หวังไว้วันหนึ่ง  เรียนจบชั้นขั้นปริญญา  หนูจะหวนกลับมาหา หอบปริญญา
กราบเท้าคุณครู
เพลง วอนแม่ร่มไทร
คำร้อง   ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ทำนอง  เพลงซมซาน
ขับร้อง  ครูสำรวย  หนูเถื่อน

 
          วอนแม่ร่มไทร คุ้มภัยลูกที  ให้ลูกนี้จงโชคดี  อย่าได้มีผองภัยแผ้วพาน
แม่เป็นที่รัก ป้องภัยยิ่งใหญ่มานาน เป็นร่มไทรตระหง่าน ไพศาลร่มเย็นมิ่งขวัญ
 
        มาลัยลูกบนบานให้ท่านเมตตา ทุกวันให้สุขอุรา ทุกอย่ามาจงบางเบา
เรื่องงานเจริญ ทุกก้าวย่างเดินอย่าได้โง่เขลา ความระทมทุกข์เศร้า
อย่าเร้าอย่ารุมสุมมา
 
        ธูปเก้าดอกกราบ ขอพรให้แม่นำพา แม่จงได้เมตตา อุ้มชูเถิดหนา
แม่อย่าชัง ให้ลูกสุขขี มั่งมีดั่งใจที่หวัง สิ่งใดที่ครูสอนสั่ง จงตั้งเป็นกรอบคุ้มภัย
 
        พนมพุ่มกรวอนแม่ร่มไทร ถึงลูกจะอยู่แห่งไหน แต่หัวใจลูกยังสักการ
ขอพรจากแม่ แน่แท้แม่เป็นมิ่งขวัญ ภาพร่มไทรตระหง่าน แผ่ไพศาลคุ้มครอง
ลูกเอ๋ย
 
 
เพลง ตำนาน ผ.อ.
คำร้อง   ครูสำรวย  หนูเถื่อน
ทำนอง  เพลงชู้
ขับร้อง  ครูสำรวย  หนูเถื่อน

       
           ดินแดนม่วง-ขาวของเราน่าอยู่ ได้ชื่อว่าแดนประดู่ ทุกคนย่อมรู้แก่ใจ
เกิดปีหนึ่ง-เก้า บัดนี้เวลายาวไกล ประวัตินั้นมีมากหลาย ณ เมืองอุทัย ทัพทัน
 
         ครูใหญ่คนแรก เราก็รู้กัน ชื่อวรศักดิ์ เถาวัน ตัวท่านช่างดีเหลือหลาย
ส่วนคนที่สองว่าที่ร้อยตรี(ธ)วัชชัย เป็นคนหัวทันสมัย เคยไปเมืองเมืองนา
 
          ผ.อ.คนสาม นั่นหรือชื่อว่าจำเนียร เป็นคนขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นเน้นการศึกษา
ส่วนคนที่สี่ ฉับไวเรื่องพัฒนา ท่านชื่อวิรัชนั่นหนา มาจากสุพรรณบุรี
 
          คนห้านั้นไง (ธ)วัชชัยมาซ้ำ ท่านหรือคือผู้ตอกย้ำ ทำศูนย์การเรียนให้ดี
และคนที่หกคือท่านมังกรคนนี้ โรงเรียนในฝันพลันดี ทำเพื่อนักเรียนหญิงชาย