วันอังคาร
นายสุนัย คำสิทธิ์ (หัวหน้าเวร)

นายวิทยา ดวงมี
นายชลาวัฒน์ ชลมาก
นางวิไล คำสิทธิ์
นางสาวเมพาวี นาวินธรรม
นางสาวพรชิตา กองช้าง
นางสาวธัญญารัตน์ หมื่นแสนคำ