วันอังคาร
นายสำรวย หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวร)

นายสุนัย คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุภัทรา หนูเถื่อน ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไล คำสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนภาลัย เชื้อกสิการ ครูชำนาญการพิเศษ
นางจิราพร เสมากูล ครูอัตราจ้าง
นางสาววรรณิศา แก้วเกษการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์