วันพุธ
นายสุรินทร์ เจนเจตวิทย์ ครูชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าเวร)


นายนพดล โชติกะคาม ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา ดวงมี ครูชำนาญการพิเศษ
นางนัยนา ธูปบูชา ครูชำนาญการพิเศษ
นางกุลธิดา พรมสอน ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูผู้ช่วย
นางสาวอมรรัตน์ แกว่นเขตรวิทย์ ครูอัตราจ้าง