ภาพกิจกรรม
อาสายุวกาชาดเข้าร่วม คลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
และนายละเมียด คำรื่น ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นำนักเรียนอาสายุวกาชาดเข้าร่วมให้บริการ
การปฏิบัติงานการผ่าตัดต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ท่อน้ำตาอุดตัน และโรคของเปลือกตาแก่พระภิกษุ แม่ชี นักบวช
และผู้นำศาสนา จำนวน 300 คน ตามโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุทัยธานีวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
ณ โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,08:50   อ่าน 167 ครั้ง