ภาพกิจกรรม
โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ
นายสุนัย คำสิทธิ์ และนางสาวสุชาดา หาญสาริกิจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม พากรรมการตรวจเยี่ยม
บ้านนักเรียน น.ส.ศิริลักษณ์ จัดเขตรกรรม ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก คัดสรร โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้
“มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565
ระดับจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 ณ บ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2565,16:24   อ่าน 14 ครั้ง