ภาพกิจกรรม
วันอนุรักษ์มรดกไทย
ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นายสาธิต ร้อยแก้ว นางสาวปราณี จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมและนักเรียนอาสายุวกาชาด ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พระสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 2 เมษายน 2565
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,14:55   อ่าน 9 ครั้ง