ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
ดร.อัคคณัฐ อัยรา ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
นางวิไล คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ และคณะครูโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันที่ 2 เมษายน 2565 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2565,14:58   อ่าน 8 ครั้ง