ภาพกิจกรรม
ชมรมอาสายุวกาชาดช่วยงานบริการหน่วยบริจาคโลหิต
วันที่ 25 เมษายน 2565 นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานีและคณะฯ มาให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต
มีนักเรียนชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดูวิทยาคม นำโดยนางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
และครูสุนันทา โลหะการก    มาช่วยงานบริการหน่วยบริจาคโลหิตอำเภอทัพทัน     เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย
ณ ที่ว่าการอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,14:25   อ่าน 4 ครั้ง