ภาพกิจกรรม
รับการตรวจสอบภายใน
วันที่ 29 เมษายน 2565 นางสาวเพ็ญนิภา ศรีสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม นางกุลธิดา พรมสอน
และคณะครูกลุ่มบริหารงบประมาณ รับการตรวจสอบภายใน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2565,14:27   อ่าน 167 ครั้ง