ภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา
นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดสอบธรรมศึกษา  โดยมีนายละเมียด คำรื่น
หัวหน้ากิจกรรมสอบธรรมศึกษา จัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา 2565 มีโรงเรียนเข้าร่วมสอบ
7 โรงเรียน คือ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง โรงเรียนบ้านสวนขวัญ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว
โรงเรียนวัดวังสาริกา โรงเรียนวัดหนองสระ โรงเรียนวัดตลุกดู่ แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 201 คน
ระดับมัธยมศึกษา 177 คน ระดับอุดมศึกษา 5 คน ณ สนามสอบโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 2565,20:30   อ่าน 11 ครั้ง