ภาพกิจกรรม
ประชุมกรรมการสถานศึกษา
นายปวิช พรศิรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ประชุมกรรมการศึกษาครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ร่วมกับ นายวีระ รัศมี ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ช่วยกรรมการสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน 5 กลุ่มของโรงเรียน
ณ ห้องประชุมเสมากูลอนุสรณ์โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,21:44   อ่าน 9 ครั้ง