ภาพกิจกรรม
กีฬาสี ภาคเรียนที่ 2/2565
นายสุนัย คำสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสี ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2565
มีนายวีระชาติ รัศมี นายกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่ เป็นประธานพิธีเปิด และนายวีระ รัศมี ประธานกรรมการสถานศึกษา
ร่วมเป็นเกียรติ ณ โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 2565,21:46   อ่าน 10 ครั้ง