ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนตลุดู่วิทาคม ANTI CORRUPTION
โรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ขอเชิญร่วมบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน หรือบริจาคเป็นเงินสด
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
ประกาศเปิดเรียน2/2564
นโยบายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
นโยบายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
นโยบายโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
กำหนดการสอบกลางภาคเรียน(ออนไลน์) 1/2564
กำหนดการการรับใบงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
แจ้งหยุดเรียนออนไลน์ --วันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2564--
—งดการเรียนการสอนแบบ On-Site— ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
—-งดการเรียนการสอนแบบ On-Site—-
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง